Rotspissamputasjon

En operasjon kan redde tannen
Noen ganger kan det finnes bakterier i og rundt roten til tross for at tannen tidligere har blitt rotfylt.
Da har det oppstått lekkasje et sted, ofte på et mikroskopisk nivå.
Den vanligste behandlingensmetoden blir da å fjerne den gamle rotfyllingen og gjøre den om. Noen ganger lykkes vi desverre ikke i å komme ned i alle rotkanalene. Kanalene kan være så trange at våre rengjøringsinstrumenter ikke kommer til.

I andre tilfeller kan det sitte en stift og en krone over rotkanalen, noe som kan gjøre det vanskelig eller umulig å komme til rotkanalene den veien. Noen ganger prøver man å gjøre om en gammel rotfylling uten at infeksjonen forsvinner. En løsning kan da være å foreta en liten operasjon for å nå rotspissen fra et annet og lettere hold.

Behandling
Vi begynner med å besøve tannen og tannkjøttet. Bedøvelsen er den samme som vi benytter når vi f.eks reparerer en vanlig tann.

Når vi skal fjerne bakterier, er det viktig å ha det rent rundt oss. De instrumentene vi benytter er sterilisert og vi følger selvfølgelig de hygieneregler som helsevesenet har anbefalt.
Operasjonen i seg selv er ikke noe stort inngrep, men det kan se slik ut når vi forbereder og vakser rent. Husk da at de er for din skyld vi er så nøye.

Når vi er sikre på at bedøvelsen virker, kan vi begynne. Vi lager et lite snitt slik at vi kan se inn til infeksjonen og roten. Med et bort jevner vi til roten.
Med en liten fylling i rotkanalens utløp, tetter vi lekkasjen ut i kjevebenet. Så gjenstår det bare å sy igjen snittet med et par sting. Etter en uke eller to foretar vi vanligvis en kontroll.

Tilhelning
Hvis behandlingen er vellykket, vil benet etter hvert sakte vokse inn og etterhvert fylle hulrommet der bakteriene fantes. 
Ved de neste undersøkelsene kontrollerer vi, blant annet med røntgen, hvordan såret tilheler.
Prognosen for behandlingen er blant annet avhengig av infeksjonens størrelse og hvordan tannen ser ut. Vitenskapelige undersøkelser har vist gode resultater dersom tannen ellers er uskadd.

Være nøye med å følge de råd vi kommer med, og ta gjerne kontakt om det er noe som er uklart. Skulle du i fremtiden få smerter eller hevelser rundt tannen og tannkjøttet, skal du kontakte oss for en ekstra kontroll.

Bestill en Tannlegetime