Hvordan foregår rotbehandlig og rotfylling?

Rotbehandling innebærer at tannlegen fjerner årsaken til skaden, f.eks karies, om det er mulig. Deretter tas pulpa bort og rotkanalen fylles igjen. Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klistres fast i kanalen. Til slutt fremstilles en fylling eller en krone som erstatning for den skadde tannkronen.

Behandlingen utføres som oftest med lokalbedøvelse og er smertefri. Om pulpa er død behøves som regel ingen bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være engstelig for at behandlingen skal gjøre vondt. 

Tannlegen undersøker grundig, ofte med røntgen og stiller så en diagnose og fremlegger en behandlingsplan for pasienten.
Etter å ha bedøvet tannen (i noen tilfeller trenger man ikke bedøvelse fordi nerveorganet er dødt) isoleres tannen med en duk slik at arbeidet kan foregå så rent som mulig.

Nervekanalene blir renset med spesielle rotfyllingsinstrumenter og skylles med sterile vesker.
Tannen kan enten rotfylles ferdig etter en behandling, eller det må legges et bakteriedrepende medikament i nervekanalen for deretter å rotfylle ferdig etter 2-3 uker, noen ganger må man vente lenger.
Ut i fra tannens sykdomshistorie vurderer tannlegen hvor lang tid som er best.

Hva er moderne endodonti (rotfylling)
Kanalinnganger i tannkronen sett gjennom mikroskopet 

Faget endodonti har utviklet seg enormt de senere årene takket være mye vitenskapelig forskning, undersøkelser og utvikling av nye og effektive instrumenter og apparater. Mikroskop er et godt eksempel.

Man kan se rotkanalene mye bedre i større forstørrelser. En rekke apparater kan rense rotkanalene mye enklere, raskere og mer effektivt og har i økende grad tatt over for manuell rotfylling. Moderne rotbehandling blir generelt mer nøyaktig, fullstendig og derved også oftere vellykket.

Kan en rotfylt tann gi smerte?
Selv om behandlingen er utført etter alle kunstens regler, kan det av forskjellige grunner være at infeksjonen ikke er blitt helt borte. I sjeldne tilfeller kan infeksjonen også komme tilbake i en rotfylt tann og gi smerter. Bakterienes sammensetning og mengde avgjør symptomene.

Bestill en Tannlegetime