Helfo

heading

" Ifølge gjeldenede regler er det idag mange som har krav på økonomisk støtte til tannbehandling "

Det er nå HELFO som utbetaler refusjoner i f m tannbehandling, (tidligere var det NAV Helsetjenesteforvaltning).

Våre tannleger har direkteoppgjør i samarbeid med Helfo. Da behøver du kun betale din egenandel til oss.


Hvordan får du stønaden din?

Det er lurt å spørre tannlegen/tannpleieren din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

HELFO må ha mottatt søknaden (skjema) som hovedregel senest innen seks - 6 - måneder fra hver enkelt behandlingsdato.
Vær oppmerksom på at tannlegen-/tannpleierens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.
Tøyen Tannlegevakt Oslo| Tannlege Oslo

Helfo

heading

" Ifølge gjeldenede regler er det idag mange som har krav på økonomisk støtte til tannbehandling "

Det er nå HELFO som utbetaler refusjoner i f m tannbehandling, (tidligere var det NAV Helsetjenesteforvaltning).

Våre tannleger har direkteoppgjør i samarbeid med Helfo. Da behøver du kun betale din egenandel til oss.


Hvordan får du stønaden din?

Det er lurt å spørre tannlegen/tannpleieren din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

HELFO må ha mottatt søknaden (skjema) som hovedregel senest innen seks - 6 - måneder fra hver enkelt behandlingsdato.
Vær oppmerksom på at tannlegen-/tannpleierens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.